กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอำนวย พิณสุวรรณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายราเชนร์ ชลวัฒนโยธิน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1