ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา "พระราชินี" 3 มิถุนายน 2562
โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537) โดยนายโกศล วรพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537) คณะครู บุคลากรและนักเรียน ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล ขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา เป็นการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2562,10:31   อ่าน 328 ครั้ง