ภาพกิจกรรม
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2561
คุณครูวารุณีได้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ เทศบาลตำบลดอนเกาะกา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2561,15:04   อ่าน 492 ครั้ง