คณะผู้บริหาร

นายโกศล วรพุฒ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 086-8216582
อีเมล์ : great31@gmail.com

นายสมโภชน์ แสนสุข
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 0619090265

นายอำนวย พิณสุวรรณ์
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายพัฒนะ พิพัฒน์ศรี
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
เบอร์โทร : 0896049346
อีเมล์ : p.pipatsri@gmail.com

นางสาวธนัญญ์วรัชย์ บูรณ์เจริญ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ