คณะผู้บริหาร

นางสาววัชนี ชูสุวรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 09566346669
อีเมล์ : Watchanee@nmrsw2.ac.th

นายสมโภชน์ แสนสุข
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 0619090265

นายอำนวย พิณสุวรรณ์
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายวรกร สายสร้อย
ครู คศ.1
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายพัฒนะ พิพัฒน์ศรี
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
เบอร์โทร : 0896049346
อีเมล์ : p.pipatsri@gmail.com