ติดต่อเรา
โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)
1-13 หมู่2   ตำบลดอนเกาะกา  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170
เบอร์โทรศัพท์ 0-3851-3217 เบอร์โทรสาร 038502213
Email : karnthammahakin2537@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d287.83145447915274!2d101.02662698854292!3d13.92385489871861!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x311d0c61f72901bd%3A0x9828fdff007f5d70!2z4LmC4Lij4LiH4LmA4Lij4Li14Lii4LiZ4LiB4Liy4Lij4LiX4Liz4Lih4Liy4Lir4Liy4LiB4Li04LiZ4Lin4Lix4LiU4LmC4Lie4LiY4Li04LmM4LmA4LiJ4Lil4Li04Lih4Lij4Lix4LiB4Lip4LmM!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1531839453847" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>